1. Informacija

    

   103612296__4_-001  2. Dienos aktualijos

   Dėmesio!

   ludi-clipart-10  2015-2016 m.m. „Santarvės“ gimnazijoje 1-8 klasių mokiniams

     įvedama uniforma.        

    Tikslesnė informacija bus paskelbta rugsėjo mėnesį.                                   

                                                                                       Gimnazijos taryba

    


    Mes – gimnazija!

   ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS AKREDITACIJOS

   str-001

    


    

    

    

    


  3. Naujienos

   2015-06-19 Privaloma literatūra 1-4 kl

   Privaloma literatūra


   2015-06-17 ROBOTIADA 2015

   Šių metų gegužės 22 dieną asociacija INFOBALT kartu su „ROBOTIKOS AKADEMIJA“ pristatė Vilniuje, Litexpo rumuose, vykstantį trečiajį respublikinį renginį – jaunųjų išradėjų ir robotikos fanų šventę – ROBOTIADA 2015.
   Šioje šventeje dalyvavo septyniasdešimt 6-16 metų moksleivių komandų tarp jų ir mūsų mokyklos robotikos būrelio komanda (Nikita Koc, Hasan Gasanov, Dmitrij Iliadi, Anton Michniov).


   2015-06-17 Romanso vakaras

   Gegužės 21 dieną Šiaulių miesto Didždvario gimnazijoje vyko rusiško romanso vakaras, kuriame dalyvavo Didždvario gimnazijos mokiniai, profesionalūs atlikėjai ir mūsų mokyklos mokiniai: solistas Ženia Kasabuckij ir duetas Ilona Legackaja bei Gulnaz Agajeva.


   2015-06-12 Sutinkant projektų konkurso „Būkime kartu“ dalyvius

   Birželio 12 dieną Šiaulių „Santarvės“ vidurinėje mokykloje ir Šiaulių rusų kultūros centre svečiavosi Aukštelkės bei Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinių mokyklų mokiniai, mokytojai ir Aukštelkės pagrindinės mokyklos direktorius Vaidas Bacys – projekto „Stovykla ant ratų kultūrinio paveldo keliais“ dalyviai. Svečiai linksmai praleido laiką žaisdami edukacinius žaidimus: mokėsi sveikintis, kūrė asmeninių nuotraukų rėmelius bei atliko įvairias užduotis rusų ir lietuvių kalbomis.

    Šiaulių „Santarvės‘ vidurinės mokyklos socialinė pedagogė Nadežda Bessarabir bibliotekos vedėja Olga Mirnaja

   Foto


   2015-06-12 Pradinių klasių mokslo metų pabaigos šventė

   Gegužės 29 d. pradinių klasių mokiniams nuskambėjo paskutinis skambutis, skelbiantis mokslo metų pabaigą.

   Foto


   2015-06-04 Išvyka į Lazertroną

   Mokslo metų pabaigą septintokai ir jų tėveliai pažymėjo išvyka į „Lazertroną“. Lazertronas – aktyvus ir labai įtraukiantis žaidimas lazeriniais šautuvais. Šis lazerių žaidimas žavi didelius ir mažus tuo, kad iš kitų komandinių aktyvių žaidimų. Mokiniai galėjo patikrinti savo drąsą ir taiklumą, sugebėjimą veikti kolektyve. Emocijos liejosi per kraštus! 

   Klasių auklėtoja Olga Mirnaja


   2015-06-04 Edukacinis užsiemimas-ekskursija„Bendra lietuvių-latvių viduramžių istorija“

    Mokiniai pamatė ir sužinojo apie gynybinius ypatumus viduramžių Latvijoje, galėjo palyginti Latvijos pilių ir Trakų pilies architektūrą. Senojoje Siguldos pilyje mokiniai turėjo galimybę apsirengti vokiečių riterių šarvais ir pabandyti kovoti kalavijais ir ietimis. Jie Sužinojo apie  LDK  kunigaikščio Algirdo žygį į lyvių  žemes 1345 metais, jo politiką šiose žemėse. Turaidos pilyje, Livonijos ordino magistro  rezidencijoje,  aplankė viduramžių kalėjimą, kalvę, pamatė Bibliją, kuri buvo  išleista 1240 metais. Sužinojo ne tik apie kovas su kalavijuočiais ir Livonijos ordinu, bet ir lenkų-švedų karą, Šiaurės karą. Sužinojo apie gražiausią latvių tautos legendą apie Turaidos Rožę, aplankė jos kapą ir Gutmanio urvą. Pamatė Borchų-Kropotkinų dinastijos indėlį, atstatant Naują Siguldos pilį.

   Istorijos mokytoja Ola Neutova


   2015-06-02 Sėkmės kompetencijų ugdymas

   Kiekvienas  savaip siekiame užsibrėžtų tikslų ir kiekvienam mūsų, žinoma, padeda tam tikrų kompetencijų turėjimas.

   Vienas jų mes įgyjame sąmoningai, o kitos pasireiškia lengvai, be ypatingų pastangų. Tam labai padeda žaidimai.

   Gegužės 27 dieną „Santarvės“ vidurinės mokyklos socialinė pedagogė Nadežda Bessarab ir bibliotekos vedėja Olga Mirnaja pademonstravo specialiai parengtą dviejų valandų programą Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų socialiniams pedagogams ir karjeros ugdymo koordinatoriams. Mokomoji žaidimų programa buvo parengta pagal 8 pagrindines kompetencijas, kurios įeina mokyklų ugdymo programas ir sudaro “Erasmus+“ programos pagrindą.

   Ruošiantis renginiui buvo panaudotos žinios, įgytos mokymų  Taline „Mokslas ir 8 kompetencijos“ (pagal “Erasmus+” programą) metu. 


   2015-06-02 Paskutinis skambutis-2015

   Gegužės 29 d.“Santarvės“ vidurinėje mokykloje abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis.


   2015-06-02 Išvyka „Gamta – sveikatos ir pažinimo šaltinis“

   Ugdymas vyksta ne tik kabinetuose, salėje, dailės, šokių būreliuose, bet ir lauko aplinkoje. Aplinkos pakeitimas žadina vaikų kūrybą ir skatina iniciatyvą. 9 klasės mokiniai, jų vadovė Irina Šeleng, bei 9 kl. tėvai gegužės 28 dieną vyksta į edukacinį užsiėmimą prie Geluvos ežero. Geluva – ežeras šiaurės Lietuvoje, Šiaulių rajone, apie 7 km į pietvakarius nuo Bubių (kaimas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje), 4 km į pietryčius nuo Kurtuvėnų, Kurtuvėnų regioniniame parke. Ilgis 0,9 km, plotis iki 0,3 km. Krantai statūs, apaugę mišku, kranto linija vingiuota. Rytiniame ežero krante įsikūręs Pageluvio kaimas (kurortinė gyvenvietė Šiaulių rajone). Vandens svarba gyvajam ir negyvajam pasauliui neįkainojama. Gėlas vanduo sudaro tik nedidėlę visos Žemės vandens dalį. Kai kurioms šalims jo labai trūksta. Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje. Tačiau netinkamai naudojant arba teršiant vandenį, greitai jo gali pritrūkti ir pas mus. Vandens apsaugai turi būti skiriama daugiau dėmesio negu iki šiol. Mokiniai dažnai būdami gamtos aplinkoje turi galimybę ne tik ja naudotis, pažinti, bet ir suvokti, jog gamta yra svarbiausia žmogaus gyvenimo aplinka, sveikatos šaltinis. Ugdymas yra socialinis reiškinys, kurį lemia visa aplinka- gamtinė, techninė, kultūrinė, demografinė ir kt. Supanti aplinka veikia visus ugdymo reiškinius ir procesus. Mūsų įstaigoje kuriama tokia aplinka, kurioje mokiniai gali visapusiškai atsiskleisti ir lavinti kalbinius, emocinius ir socialinius , sveikatingumo įgūdžius. Chemijos mokytoja Irina Šeleng


   2015-05-29 „Kurk, dalinkis ir tobulėk-2“

   Gegužės 21- 22 dienomis Jonaitiškio sodyboje vyko Šiaulių srities socialinių pedagogų asociacijos dalyvių edukacinės stovyklos užsiėmimai „Kurk, dalinkis ir tobulėk-2“. Naudodami tokias darbo formas, kaip interaktyvūs užsiėmimai, darbas grupėse, paskaitos, žodiniai ir vaizdo pranešimai, o taip pat diskusijos, socialiniai pedagogai dalijosi turima patirtimi ir lavino profesines kompetencijas švietimo kokybės tobulinimo srityje.


   2015-05-29 Sveikiname!

   Sveikiname 9 klasės mokinę Olgą Točionovą, kuri dalyvavo Trakuose vykusioje lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių mokiniams ir gavo pagyrimo raštą už kalbinę raišką! Mokinę paruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ingrida Kuolienė.


   2015-05-26 Kultūrinė, pažintinė ir nuotaikinga išvyka po Anykščių kraštą

   Gegužės 22d. 1- 5 klasių mokiniai su savo mokytojais puikiai praleido laiką keliaudami po Anykščių kraštą. Istorijos mokytoja O. Neutova papasakojo įdomių legendų apie Anykščių miesto pavadinimo atsiradimą, apie aukščiausią Lietuvos bažnyčią, supažindino su Puntuko akmeniu. Labiausia vaikus sužavėjo vasaros trasa rogutėmis ir labirintų parkas. Visi grįžo patenkinti, sužinoję daug naujo.


   2015-05-23 Išvyka į Skinderiškio dendrologinį parką

   8 klasės mokiniai ir jų vadovė I. Kušleikienė gegužės 23 dieną lankėsi Skinderiškio dendrologiniame parke. Išvykos tikslas: siekti, kad auganti karta nenutoltų nuo gamtos, suprastų ir išmoktų vertinti ją bei joje vykstančius reiškinius, domėtųsi savo aplinka ir kultūra. Ir gamtoje galima mokytis, ir tai daryti smagu. Parko įkūrėjas, puoselėtojas, prižiūrėtojas K. Kaltenis supažindino su introdukuotais (svetimšaliais) ir vietiniais augalais. Parkas padalintas į tokias geografines augalų grupes: Europos, Sibiro, Kaukazo, Vidurinės Azijos, Kinijos – Japonijos. 1971 m. įkurtas parkas užima 123 ha plotą, į kurį įeina ir 39,5 ha Šušvės užtvankos vandenų. Tvenkinio vandenys su sausuma – pusiasaliais, salomis, įlankomis – glaudžiai susiję ir sudaro vieną visumą, kurią papildo ir natūralūs Šušvės upės želdiniai. Šalia įvairios ir turtingos dendrologijos kolekcijos, parke mokiniai pamatė ir daugybę riedulių – ledynmečių pėdsakų mūsų krašte. Vaikščiodami po parką stebėjome įvairių augalų rūšis, įsidėmėjome jų pavadinimus ir ypatybes. Gerokai praturtinę savo žinias, pasidžiaugę nepaprastai gražiais Skinderiškio dendrologinio parko gamtovaizdžiais, vakarop grįžome į Šiaulius.


   2015-05-23 Rusijos krikštytojo, didžiojo kunigaikščio Vladimiro priskyrimo šventiesiems 1000 metų sukaktis

   Gegužės 20 dieną mūsų mokykloje vyko šventinis renginys, skirtas Rusijos krikštytojo, didžiojo kunigaikščio Vladimiro priskyrimo šventiesiems 1000 metų sukakčiai paminėti. Šį pažintinį renginį organizavo istorijos mokytoja Olga Neutova bei tikybos mokytoja Galina Surmina. Šventėje dalyvavo beveik visi 1-10 klasių mokiniai. Visi sužinojo daug įdomaus apie pagonybę, apie Vladimiro sprendimą tapti krikščioniu. Vyresniųjų klasių mokiniai parengė pranešimus, jaunesnieji deklamavo eilėraščius. Susirinkusieji žiūrėjo trumpą filmą apie kunigaikštį Vladimirą. Renginyje svečiavosi šventikas O. Štelman. Jis pasveikino mūsų mokinius su švente ir pakvietė į koncertą, kuris įvyks birželio 4 dieną „Saulės“ koncertų salėje.


   2015-05-22 Narkotikų pėdsakais

   Gegužės 20 d. mokykloje vyko tyrimas, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti ar mokyklos aplinkoje yra narkotikų ir psichotropinių medžiagų pėdsakų. Tyrimą atliko Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus specialistai. DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS, JOG TYRIMO REZULTATAS YRA NEIGIAMAS!


   2015-05-22 Tavo pasirinkimas

   Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Ritos Jonutienės iniciatyva gegužės 20 dieną 10-12 klasių mokiniai su socialine pedagoge dalyvavo filmo „Tavo pasirinkimas“ apie psichotropinių medžiagų žalą ir prevencijos svarbą peržiūroje ir aptarime.


   2015-05-22 Pažintinė ekskursija į Naisius

   Naisiai – graži ir įdomi gyvenvietė, į kurią norisi vėl ir vėl sugrįžti. Ir, kai gegužės 18 dieną buvo formuojamas vykstančiųjų į ekskursiją sąrašas, į jį su didžiausiu malonumu užsirašė net ir tie, kurie ten jau yra buvę. Baltų dievų muziejus po atviru dangumi, žemaitukų veislės žirgų aplankymas, nuostabus gidės pasakojimas ir, žinoma, mecenato Ramūno Karbauskio dovanos ( tarp kurių ir nemokama kelionė dideliu šiuolaikišku autobusu į Naisius ir atgal) – visa tai pavertė įprastą pirmadienį švente.


   2015-05-22 “Pasaulio virtuvė”

   …dokumentinis filmas „Pasaulio virtuvė“ apie migrantes Lietuvoje peržiūra bei aptarimuas kartu su soc.pedagogu… „Pasaulio virtuvė“ – tai filmas, pasakojantis apie penkias moteris, kurios atvyko į Lietuvą iš įvairių šalių dėl skirtingų priežasčių. Nors viena jų gimė ir užaugo Lietuvoje, tačiau jos istorija labai panaši į kitų keturių emigrančių. Filmo peržiūra vyko mūsų mokykloje gegužės 18 dieną. 7 – 10 klasių mokiniai su socialine padagoge Nadežda Bessarab nuodugniai aptarė filmo turinį, išsakė savo nuomones, kodėl moterys liko gyventi Lietuvoje, kuo mūsų tėvynė gali patraukti kitų šalių piliečius ir kodėl pastaruoju metu tiek žmonių emigruoja į užsienį. Aptarimas įgavo ypatingą atspalvį ir dėl to, jog tarp dalyvių buvo du mokiniai, kurie atvyko į Lietuvą iš kitų šalių. Deja, jie prisipažino, kad pritapti prie vietinių gyventojų nėra lengva, o ir pati integracija – ilgas ir sudėtingas procesas.


   2015-05-22 Mes lygūs?!

   Turbūt niekam nėra paslaptis tai, jog mokykloje sunkiai bendrą kalbą randa vyresnieji mokiniai su jaunesniaisiais. Socialinės pedagogės Nadeždos Bessarab ir 7 klasės auklėtojos Olgos Mirnajos iniciatyva gegužės 13 dieną 7 ir 12 klasių mokiniai klasės valandėlės metu pabandė aptarti tarpusavio santykius. Šia tema diskutuoti nėra paprasta, dėl to į pagalbą buvo pasitelktas septintoko ir dvyliktoko „avatarų“ sukūrimo metodas. Po to, kai abi grupės pateikė po „avatarą“, psichodramos metodo pagalba buvo pabandyta įsivaizduoti galimą konfliktinę situaciją tarp septintoko ir dvyliktoko. Pabaigoje vyko aptarimas ir refleksija.


   2015-05-17 Balandžio 23 d. startuoja konkursas „Kamštelių vajus‘2015”

   Mes prisijungiame prie akcijos! Balandžio 23 d. prasideda jau ketvirtus metus organizuojamas plastikinių butelių kamštelių rinkimo konkursas “Kamštelių vajus”. Visos Lietuvos ugdymo įstaigos, šeimos ir pavieniai asmenys, visi, kurie yra neabejingi ekologijai, yra kviečiami rinkti plastikinius butelių kamštelius perdirbimui. Šiame konkurse dalyvauja tūkstančiai vaikų ir suaugusiųjų visoje Lietuvoje : – 2014 metais konkurso finalo metu buvo surinkta 7909 kg plastikinių butelių kamštelių, dalyvavo 200 komandų; – 2013 metais buvo surinkta 4110 kg, – 2012 metais 922 kg plastikinių butelių kamštelių. Konkursas „Kamštelių vajus‘2015” tęsis šešis mėnesius. Prisiregistruoti konkursui galima iki rugsėjo 10 d. , užpildant registracijos formą, kurią rasite www.kamsteliuvajus.lt Skatinti mąstyti „žaliai“, puoselėti kūrybiškumą ir ugdyti komandinį darbą. Tai svarbiausi tikslai, kuriuos sau kelia konkurso „Kamštelių vajus“ organizatoriai. Konkursą „Kamštelių vajus‘2015“ remia VšĮ „Žaliasis taškas“.


   2015-05-16 Netradicinė pamoka gamtoje „Orų stebėjimas gamtoje“

   „Gamta –vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“ J.V. Gėtė

   Gegužės 11 dieną, 6 klasės mokiniams vyko geografijos pamoka gamtoje, prie Talkšos ežero. Mokytis gamtoje – daugelio vaikų svajonė. Juk gamtoje galima ne tik žaisti ir linksmintis, bet ir mokytis. Gamta – geriausia mokytoja! Per pamoką suzinojome, kad atmosferą sudaro įvairaus storio sluoksniai, kurių ypatybės smarkiai skiriasi. Žemiausias iš jų – troposfera. Žmonėms tai pats svarbiausias sluoksnis. Jame susitelkusi planetos gyvybė, vyksta visi orų reiškiniai: kaupiasi vandens garai, susidaro debesys, pučia vėjas, lyja, žaibuoja. Dėl metų laikų kaitos keičiasi oro temperatūra. Oras gali būti labai įvairus: karštas ir šaltas, drėgnas ir sausas, vėjuotas ir ramus, debesuotas ir saulėtas. Orams apibūdinti pasitelkiami įvairūs rodikliai: oro temperatūra, debesuotumas, krituliai, vėjas ir atmosferos slėgis. Visi jie labai svarbūs ir vienas nuo kito priklauso. Apie esamus ir numatomus orus kasdien praneša televizija, radijas, internetas, laikraščiai. Ši informacija vadinama orų prognoze. Ją rengia specialistai – meteorologai. Svarbiausia jų užduotis yra kiekvieną dieną stebėti orus. Mokiniai per pamoką stebėjo debesis, pagal kuriuos galima spėti orus, susipažino su liaudies meteorologija. Žmonės nuo seniausių laikų domėjosi orų reiškiniais, stengėsi atspėti būsimus orus. Mokiniai pabandė patys prognozuoti orus. Geografijos mokytoja Galina Griazeva


   2015-05-16 Projektas „Antrinių žaliavų panaudojimas“

   2015 metais, vasario – balandžio menesio, mūsų mokykloje vyko projektas „Antrinių žaliavų panaudojimas“. Projekte dalyvavo 1-10 klasių mokiniai. Buvo organizuota mokinių darbų paroda „Antrinių žaliavų panaudojimas kūrybiniame procese“. Mokiniai norėjo parodyti, ką galima padaryti iš nereikalingų daiktų, atliekų. Jiems nieko nereikėjo pirkti, o tik pasinaudoti nereikalingomis atliekomis. Mokiniai pristatė daug įvairių darbelių. Savo išradingumu, apipavidalinimu jie nustebino visos mokyklos mokinius. Išradingiausieji gavo apdovanojimus (padėkos raštus), kurie buvo įteikti projekto užbaigimo metu. I vieta – Viktorija Gerasimova, Viktorija Konkina. II vieta –Marija Zubareva, Anastasija Varikaš, Eduard Laričev, Lukas Lukminas. III vieta – Boris Kim, Viktor Ivanov, Aleksandras Dužinas, Tiana Iliajeva.

   Geografijos mokytoja Galina Griazeva


   2015-05- 13 “Sumaištis knygų šalyje“

   Kiekvieną dieną pasibaigus pamokoms „Santarvės“ vidurinės mokyklos mokinai neskuba namo. Mokykloje jų laukia užklasinė veikla: teatro, šokio, robotikos būreliai, choro, muzikinio ansamblio repeticijos… Gegužės 7 d. Šiaulių miesto Kultūros centre vyko ataskaitinis mokyklos popamokinės veiklos būrelių bendro projekto, muzikinio spektaklio „Sumaištis knygų šalyje“, pristatymas. Spektaklio tema apie knygų skaitymo svarbą pasirinkta neatsitiktinai, nes viena pagrindinių šiuolaikinės mokyklos problemų yra mokinių nenoras skaityti. Mūsų mokyklos bendruomenė visais įmanomais būdais stengiasi žadinti mokinių domėjimąsi grožine literatūra. Šiais mokslo metais naujai suremontuota biblioteka, 4 aukšte formuojama kūrybinė erdvė, kurioje mokiniai gali pailsėti, papiešti, pagroti muzikos instrumentais arba paskaityti knygą. Ataskaitinio būrelių pasirodymo metu taip pat paliesta aktuali skaitymo tema. Spektaklio siužetas paprastas: trys vaikai, nepagarbiai besielgiantys su knygomis, patenka į stebuklingą šalį. Joje susitinka su žinomais pasaulinės literatūros kūrinių herojais: d‘Artanjanu, Buratinu, Hariu Poteriu, Romeo ir Džiuljeta, Dorote iš Ozo šalies, Aiskauda ir Barmalėjumi, Sniego Karaliene. Jie, tikrąja to žodžio prasme, iš knygų patenka į sceną. Dainos, šokiai, „gyva“ muzika, aktorinis mokytojų ir mokinių meistriškumas, keliaujantis scena robotas,- visa tai privertė žiūrovus šypsotis, žavėtis, juoktis ir netgi… nubraukti ašarą. Muzikos mokytoja Oksana Legackaja


   2015-05-08 Darom

   Balandžio 25 d. startavusios tradicine tapusios akcijos „Darom“ metu į Lietuvos pamiškes, paežeres ir paupius suplūdo tūkstančiai žmonių. Visų tikslas vienas – išvaduoti gamtą nuo šiukšlių. 10-11 klasių mokiniai  su klasių vadovais irgi dalyvavo projekto „Darom Lietuvai“ aplinkos gražinimo kūrybinėje iniciatyvoje „Geri darbai“. Jie tęsė  senųjų   kapinių tvarkyma prie stačiatikių cerkvės


   2015-05-08 Apdovanojimai

   Baigėsi respublikinis edukacinis konkursas „Olympis 2015“, Matematikos savaitė ir «Žemės dienos 2015“. Balandžio 20 d. buvo organizuoti apdovanojimai. Visi konkurso „Olympis“ dalyviai (57 mokiniai iš 5 – 11 kl.) gavo padėkos ir tušinukus „Olympis“, o laimėtojai buvo apdovanoti medaliais ir I, II, III laipsnio diplomais. Laimėtos vietos: Chemija: Gulnaz Agajeva 9 kl. – II vieta Seliverstov Roman 10 kl. – II vieta Matematika: Seliverstov Roman 10 kl. – II vieta Anglų kalba:Karina Iljina 8 kl. II vieta Vera Antonova 8 kl. – III vieta Seliverstov Roman 10 kl. – I vieta ir medalis Petrik Viktorija 10 kl. – III vieta Andrej Mirnyj 10 kl. III vieta Timičeva Margarita 10 kl. – III vieta Mokytojams,organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis 2015“, pažymėjimai:Irina Šeleng, Diana Mallard, Aleksandra Kaplun, Irina Kušleikienė. Visi mokiniai ir klasės, kurie aktyviai dalyvavo «Žemės dienos 2015“ ir Matematikos savaitė konkursuose,taip pat gavo diplomus, padėkos ir gabalėlį pyrago su užrašu „Matematika – mokslų karalienė“.Chemijos mokytoja Irina Šeleng


   2015-05-08 Matematikos savaitė

   Mūsų mokykloje balandžio mėnesio pradžioje matematikos mokytojos D. Mallard ir A. Kaplun organizavo matematikos savaitę. Mokiniai turėjo galimybę išbandyti save įvairiuose konkursuose. „Matematinio maratono“ konkurso metu varžėsi trys komandos: 7, 8, ir 10 klasių. Mokiniai stebino savo išradingumu . Atlikdami užduotis jie turėjo pasitelkti ne tik žinias, bet ir matematinę logiką. Kiekviena komanda stengėsi būti geriausia. Geriausiai sekėsi 10 kl. Mokiniai iš 11 kl paruošę informacija apie žymius matematikus. Taigi konkursas – būdas pasitikrinti gebėjimus, orientaciją, pasimokyti iš kitų ir savo klaidų. Šeštų klasių mokiniai varžėsi dėl nominacijos „Matematikos žinovas“. Šios nominacijos laimėtoju tapo Aleksandras Dužinas. Buvo organizuotos „Matematikos estafetės“. Dalyvavo – 6,7 kl. Visus uždavinius parengė devintos klasės mokiniai. „Matematikos estafečių“ nugalėtoja – 7 klasė. Jie išsprendė daugiausia uždavinių. 7 ir 8 klasės dalyvavo žaidimuose „Silpniausia grandis“. Mokiniai turėjo atsakyti į klausimus per 10 sekundžių. Nugalėtojais tapo Daniella Shishkanova (8 kl.) ir Kim Boris (7 kl.). Taip pat buvo organizuota praktinė konferencija apie skaičių π. Mokiniai, norėdami įsitikinti, kad π reikšmė = C/d, turėjo įveikti praktines užduotis. Mokiniai ir mokytojai dalyvavo atviroje pamokoje, kurioje sužinojo, kaip atsirado Pi pavadinimas. Savaitė baigėsi balandžio 20 d. Tą dieną buvo organizuoti apdovanojimai. Visi mokiniai, kurie aktyviai dalyvavo konkursuose, gavo diplomus ir… gabalėlį pyrago su užrašu „Matematika – mokslų karalienė“. Siekiant populiarinti matematikos dalyką, organizuojami įvairiausi konkursai. Svarbu, kad per žaidimą mokiniai gebėtų pamatyti įvairias matematikos puses, pastebėtų, kad matematika – tai ne vien skaičiai ir formulės. Matematikos mokytoja Diana Mallard


   2015-05-08 Išvyka į observatoriją

   Seniai planuota ir laukta 4-okų svajonė apie susitikimą su žvaigždėmis ir planetomis pagaliau išsipildė. Dašos tėvelis Sergej Rimovskij (Šiaulių universiteto technologijų katedros docentas) pakvietė ketvirtokus, jų mokytoją bei mokinių tėvelius apsilankyti Šiaulių universiteto observatorijoje. Ekskursija vyko vakare. Buvo šilta ir tylu, dangus ryškus, be debesų, toks, kokio reikėjo žvaigždėms stebėti. Vaikai su tėveliais pakilo į apžvalgos aikštelę ir į bokštą- pačią observatorijos širdį. Jie pamatė, kaip juda bokštas, o kartu su juo sukasi ir teleskopas. Visi susirinkusieji galėjo pasigėrėti puikia miesto bei nakties dangaus panorama. Planeta Venera nustebino savo ryškumu. Dėmesį patraukė ir kairėje esantis Jupiteris. Didžiausią įspūdį paliko antra pagal dydį Saulės sistemoje Saturno planeta. Teleskopo pagalba vaikai galėjo pamatyti ir planetos žiedus bei 4 jos palydovus. Namo mokiniai grįžo po vidurnakčio, kupini nepakartojamų įspūdžių. 4 klasės mokytoja T. Vodianickaja   2015-05-06 Karjeros diena 2 ir 4 klasėse

   Sunki darbo savaitė (žinių patikrinimas panaudojant standartizuotus testus) mūsų ketvirtokams pasibaigė gegužės 6 d. pažintiniu edukaciniu užsiėmimu šokolado muziejuje “Rūta“. Čia, kartu su antrokais, jie sužinojo daug įdomių faktų apie senąjį saldainių fabriką „Rūta“, susipažino su įspūdinga šokolado istorija, įgijo žinių apie konditerio profesiją. Vaikų manymu, šių žmonių darbas įdomus, „skanus“, o jie patys labai kūrybingi. Nuostabu, kad pradinukai nors trumpam galėjo tapti šokolado meistrais ir patys pasigaminti skanumynų. Namo visi grįžo su saldžiomis dovanėlėmis bei puikia nuotaika. 4 klasės mokytoja T. Vodianickaja


   2015-05-03 ABĖCĖLĖS šventė

   Balandžio 30 dieną Šiaulių „Santarvės“ vidurinėje mokykloje vyko ABĖCĖLĖS šventė. Mokyklos direktorė, sakydama sveikinimo žodžius, džiaugėsi, kad šie pirmokėliai – vieninteliai Šiauliuose per tą patį laiką išmokę 2 abėcėles (lietuvių ir rusų kalbų, iš viso – 65 raideles). Vaikai dviem kalbomis dainavo daineles, deklamavo eilėraščius, skaitė bei minė mįsles, iš raidelių dėliojo žodžius, jungė juos į sakinius, žaidė įvairiausius žaidimus raidyno tematika. Į svečius buvo atėję Žiniukas su Nežiniuku, kurie įvedė vaikus į paslaptingą pasakų pasaulį, dar kartą leido įsitikinti, kaip svarbu būti raštingam. Šventės metu pirmokėliai parodė, kad puikiai pažįsta visas raideles, skaito, laisvai ir nevaržomai bendrauja dviem kalbomis. Renginys vyko labai nuotaikingai. Džiaugėsi visi: ir vaikai, ir mokytojai, ir tėveliai. Baigiantis šventei pirmokėliams iškilmingai buvo įteikti pirmieji diplomai: išmokus 2 abėcėlių (lietuvių ir rusų) raideles ir įžengus į nuostabią žinių ir pažinimo šalį. 1 klasės mokytoja Loreta Staponkienė   2015-05-03 Varpeliai

   Stačiatikių cerkvėje jau nuo 18 a. gaji tradicija per Velykas ir pirmą savaitę po Velykų tarp pamaldų visiems pageidaujantiems leisti skambinti varpais. Mūsų mokyklos mokiniai gavo stačiatikių cerkvės šventiko Tėvo Olego kvietimą trumpam tapti skambintojais. O prieš tai 7, 8, ir 9 klasių mokiniai sutvarkė didžiulį stačiatikių kapinių plotą, kuris yra prie pat cerkvės. Tėvas dėkingas pagalbininkams ir laukia visų, kurie pageidauja tvarkyti teritoriją aplink maldos namus.


   2015-05-03 Tylos diena

   Balandžio 29 dieną jau 20-ą kartą Lietuvoje minima Tarptautinė triukšmo suvokimo diena primena, jog turime išmokti susigyventi ne tiktai su dirbtinai sukeliamu triukšmu, bet ir mėgautis natūralios gamtos garsais ar tiesiog pasidžiaugti tyla. Gyvename apsupti įvairių kasdieninių garsų ir dažnai net nesusimąstome, jog jie gali kenkti sveikatai. Triukšmingi kaimynai ar aukšti decibelai darbo aplinkoje, nuolat veikiantys klausą, gali tapti lemtingais ne tik fizinės, bet ir psichinės sveikatos sutrikimų faktoriais, todėl itin svarbu suvokti, kokie garsai leidžia gyventi kokybiškai, pasistengti kurti ramią savo ir artimųjų aplinką. Balandžio 29 dieną Lietuvos mokykloms buvo pasiūlyta organizuoti akciją „Tylos stebuklinga versmė“, skirtą Tarptautinei kovos su triukšmu dienai paminėti. Akcijos tikslas – ugdyti vaikų supratimą apie triukšmą ir atsakomybę dėl jų pačių keliamo triukšmo. Mūsų mokykloje šio prasmingo sumanymo įgyvendintojais tapo geografijos mokytoja Galina Griazeva, fizikos mokytoja Irina Kušleikienė bei 10 klasės mokiniai, o dalyviais- visi mokyklos bendruomenės nariai – mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, techniniai darbuotojai. Tylos dienos rytą įeinančius į mokyklą pasitiko 10 klasės mokiniai, kurie dalino emblemas „Paklausyk tylos“, o prie informacinio stendo, kurio medžiaga kvietė susimąstyti apie tylos svarbą, būriavosi ir mokyklos bendruomenės nariai, ir svečiai. Netgi įprastą skambutį tądien pakeitė mažiau keliantis triukšmo jūros ošimas, o visi mokiniai ir mokytojai stengėsi netriukšmauti ir kalbėti tyliai, klasėse buvo diskutuojama apie triukšmo šaltinius ir žalą, nes vaikų ir jaunuolių klausa yra jautresnė triukšmui, todėl ji greičiau ir lengviau pažeidžiama. Lietuvių kalbos mokytojos B.Girdvainienė, A.Dauskurdienė, I.Kuolienė mokė 5,7,8,11 kl. mokinius rašyti rašinį apie tylą, L. Koženiauskienė 6 kl. mokiniams pravedė tylos pamoką, o abiturientai šia tema kūrė esė. Pradinių klasių mokytojos su mokiniais piešė tylą.


   (daugiau…)